Klimafokus

Hos ICANIWILL bryr vi oss om planeten vi bor på og ønsker å sørge for at vi bevarer den slik at den kan møte fremtidige generasjoners behov. For å gjøre det må vi iverksette tiltak for å sikre at vi begrenser den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C over før-industrielle nivåer.


Derfor har vi satt oss ambisiøse klimamål for å redusere utslippene våre og skape en mer bærekraftig klesindustri.

KPI-er

100%
karbonutslipp kompenseres hvert år fra og med 2020
35%
reduksjon av CO2-utslipp per produkt innen 2025
Klimakartlegging

Forandring starter med kunnskap. Derfor har vi, sammen med klimastrateger hos ZeroMission, kartlagt alle relevante aktiviteter som genererer CO2-utslipp fra verdikjeden vår. Dette ble gjort i tråd med GHG Protocol Corporate Standards, inkludert omfang 1,2 og 3 i sin helhet, der:

Omfang 1: inkluder direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder

Omfang 2: inkluderer indirekte utslipp fra innkjøpt strøm, oppvarming og kjøling

Omfang 3: omfatter indirekte utslipp fra alle andre oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i verdikjeden vår, fra produktproduksjon til levering til forbrukere.

Klimakompensasjon

Selv om vi ønsker å handle raskt, tar forandring tid. Derfor er vi fast bestemt på å kompensere alle våre beregnede utslipp mens vi jobber mot våre langsiktige mål. Tidligere i år kompenserte vi 100% av våre beregnede 2020-utslipp fra alle omfang ved å kjøpe karbonkreditter.

Inntekten fra karbonkredittene blir investert i PlanVivo-prosjektet, Scolel’te, som bidrar til skogbruk, skogplanting og skogplanting i Mexico samtidig som det gir sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler for lokalsamfunn.

Klimastrategi

Selv om klimakompensasjon er viktig, må vi også redusere de samlede CO2-utslippene for å bekjempe den pågående miljøkrisen. Vi satte derfor også opp en klimastrategi i tråd med vitenskapelig forskning for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C over før-industrielt nivå.

Vi har som mål å redusere våre absolutte utslipp i omfang 1 og 2 med 20 % hver innen 2025, og redusere vårt omfang 3 utslipp med 30 % per enhet av bruttofortjeneste innen 2025. Dette er oversatt til et mer lettfattelig mål om å redusere utslippene våre med 35 % per produkt som selges, innen 2025.

Klimahandlinger

For å nå klimamålene våre i 2025 må det iverksettes konkrete tiltak.

Viktige handlinger på veikartet vårt er:

 • øke sporbarheten i leverandørkjeden
 • skifte til resirkulerte og mer bærekraftige materialer
 • • redusere flytransport av produkter fra fabrikkene til lageret vårt
 • • skifte til 100 % fornybar energi og oppvarming i alle lokaler (i Sverige så vel som i våre nivå 1 leverandørfabrikker)

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom