KLIMAFOKUS

Vi gjør vårt beste for å jobbe bærekraftig og bidra til å bevare jorden vår slik at den kan dekke fremtidige generasjoners behov. For å klare det, må vi sørge for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5° C over førindustrielt nivå.

Vi har derfor satt oss ambisiøse klimamål for å redusere utslippene og være en del av en mer bærekraftig klesindustri.

KPIs

100%

av CO2-utslipp våre kompenseres hvert år fra og med 2020

35%

reduksjon av CO2-utslipp per produkt innen 2025

Klimaberegning

Sammen med klimastrateger ved ZeroMission, beregner vi våre årlige CO2-utslipp fra alle aktivitetene i verdikjeden. Det gjør vi i henhold til GHG Protocol Corporate Standards inkludert omfangene 1, 2 og 3 i sin helhet, der:

Omfang 1: omfatter direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder

Omfang 2: omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet, oppvarming og kjøling

Omfang 3: omfatter indirekte utslipp fra alle andre oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i verdikjeden, fra råvare til endelig levering hos sluttbrukerne.

Klimastrategi

Basert på vår første klimaberegning, har vi lagt til rette for en strategi for å kunne redusere miljøpåvirkningen så raskt som mulig.

Vi har et mål om å redusere våre absolutte utslipp i omfang 1 og 2 med 42 % hver og omfang 3-utslipp med 50 % i bruttofortjenesten per enhet innen 2030. Det vil si en utslippsreduksjon på 55 % per produkt innen 2030.

Vi har allerede klart å redusere utslippene våre med 35 % per produkt fra 2020 til 2022, og har nådd 63 % av våre langsiktige mål for 2030 på bare to år. Vi forventer ytterligere reduksjoner i løpet av de kommende årene, men er bevisste på at de vil skje saktere ettersom vi har høstet fordelene av de lavest hengende fruktene i starten av reisen vår, som gir de raskeste resultatene over en kort periode.

Klimatiltak

For å nå våre klimamål for 2025, fokuserer vi hovedsakelig på disse områdene:

  • Øke sporbarheten i forsyningskjeden
  • Skifte ut til resirkulerte og mer bærekraftige materialer
  • Redusert bruk av fly for å transportere produkter fra fabrikkene til lageret vårt
  • Skifte til 100 % fornybar energi i våre viktigste anlegg (i Sverige, og i våre største fabrikker)

Karbonkompensasjon

For å fremskynde effekten av klimaarbeidet vårt frem til 2025, kompenserer vi for utslippene våre i tillegg til strategien for å redusere utslippene.

Vi har kompensert for 100% av våre beregnede utslipp to år på rad og planlegger å fortsette med det i årene som kommer.

Prosjekter vi har investert i:

  • 2020 Scolel'te, Mexico - PlanVivo
  • 2021 Trees For Global Benefit, Uganda - PlanVivo
  • 2021 ADES solspisar, Madagaskar - Gold Standard

Ved å investere i disse prosjektene har vi bidratt til å redusere samt absorbere CO2 fra atmosfæren.