BÆREKRAFTIG FORSYNINGSKJEDE


Å finne løsninger for en mer bærekraftig forsyningskjede, i både oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter, er en viktig del av reisen mot en mer bærekraftig fremtid. Det inkluderer både miljømessige og sosiale aspekter, slik at vi kan fortsette å produsere og selge kvalitetsprodukter, samtidig som vi respekterer jorden og menneskene som er involvert i virksomheten vår.

KPIs

80%

sporbarhet i forsyningskjeden innen 2025

98%

transport med båt, jernbane eller vei innen 2025

100%

fossilfrie eller kompenserte leveranser innen 2025

Leverandører & Produksjon

Vi jobber tett med nøye utvalgte leverandører over hele verden. Sammen forbedrer vi konstant materialene, produksjonsprosessene og arbeidsforholdene i fabrikkene. Våre etiske retningslinjer for leverandører er spesialtilpasset våre krav og bidrar til å strukturere denne forbedringen. De sørger for at leverandørene våre respekterer menneskerettighetene, arbeidernes rettigheter, arbeidsforholdene og miljøvern, i henhold til FNs Global Compacts ti prinsipper.

Leverandørene kan heller ikke bruke farlige kjemikalier og stoffer som er oppført i EU-direktivet, REACH, og må oppfylle minimumskravene i retningslinjene for Sweden Textile Water Initiative (STWi).

Kravene kontrolleres av tredjeparts-revisjoner, og vi samarbeider med våre leverandører for å sikre at de har kunnskapen og kapasiteten til å overholde de etiske retningslinjene våre. Våre leverandørers fabrikker gjennomgår også årlige kontroller i henhold til Amforis eller Sedex' standarder og vi følger opp resultatene sammen med dem.

ICANIWILL Human rights report

Transport

I løpet av 2020 endret vi mye hvordan vi transporterer produktene til lageret vårt, fra fly til andre transportformer, det førte til en reduksjon av andelen flytransporter med 60 prosentpoeng, fra 2019 to 2021.

Vårt mål er å redusere andelen flytransport til 2% av all transport innen 2025.

Vi har også jobbet sammen med leveringspartnerne våre for å finne de mest bærekraftige leveringsalternativene for våre kunder. Les mer om dette nedenfor.

Sporbarhet

Evnen til å spore tidligere informasjon i forsyningskjeden er avgjørende for å ta veloverveide beslutninger.

Vi jobber derfor med å øke forsyningskjedens sporbarhet og har satt opp et mål om å nå 80% sporbarhet innen 2025.

Det vil si at produktene våre i gjennomsnitt skal kunne spores til minst 80% av verdikjeden, der 100% vil si at vi har tilgang til all informasjon om hvor nøyaktig alle komponentene i produktene stammer fra, helt ned til råstoffene.

Mer om hvordan vi jobber med bærekraftige leveringsalternativer

Bring

Alle pakke-, hjemme-, og kurerleveringer fra Brings terminaler er fossilfrie i Stockholm, Malmö, Göteborg og Linköping. Bring jobber også med å fase ut fossile kjøretøy i andre byer og er en del av det tverrindustrielle samarbeidet Älskade Stad, som fungerer som en pådriver for mer bærekraftige miljøalternativer som gagner et pulserende bymiljø.

Budbee

Hver Budbee-levering er klimakompensert, og alle pakkeleveringer er fossilfrie i de større byene. Budbee har også ledet andre grønne initiativ slik som å designe grønne terminaler, installere fossilfrie drivstoffstasjoner på terminalene og kontrahering av flere lastesykler i alle markeder. Du kan lese mer om Budbees bærekraftige arbeid HER.

DHL Express

Alle våre leveringer med DHL Express er klimanøytrale. Ved å bruke DHL GOGREEN investerer vi i klimabeskyttelsesprosjekter i forskjellige regioner over hele verden, og støtter en blanding av prosjekter i kategoriene "energieffektivitet", "fornybar energi" og "skogplanting". DHL insisterer på høye standarder, og de utvalgte klimabeskyttelsesprosjektene er basert på deres verdi for både miljø og lokalsamfunn. Miljøvern er høyt på DHLs agenda, med et ambisiøst miljømål om null utslipp innen 2050. Les mer om DHLs bærekraftige initiativer HER.

DHL Freight

Vi bruker SkickaGrönt for alle leveringer med DHL Freight. SkickaGrönt er et klimasmart valg som hjelper til å øke skiftet mot flere klimavennlige kjøretøy innenfor det svenske transportnettverket. Hver gang du velger DHL SkickaGrönt, produserer DHL tilsvarende tonnkilometer med klimavennlig teknologi og/eller fornybart drivstoff i det svenske transportnettet. Les mer om DHL SkickaGrönt HER.

Posti

Bærekraft er en nøkkelkomponent i Postis forretningsstrategi. Posti var verdens første 100 % karbonnøytrale posttjeneste og alle Postis produkter er 100 % karbonnøytrale. For ytterligere informasjon om Postis bærekraftige arbeid, trykk HER.

PostNord

Leveringer med PostNord myPack er klimakompenserte og bidrar til et skifte mot fornybar energi ved å investere i energi- og klimasparende prosjekter i utviklingsland. Dette gjøres gjennom FN-sertifiserte CDM-prosjekter (Clean Development Mechanism). PostNord-leveranser er også fossilfrie i deler av de større byene i Sverige, og PostNord jobber mot å bli fossilfri innen 2030. For ytterligere informasjon om PostNords bærekraftige arbeid se HER.